em đang apply cho vị trí này tại các ngân hàng này, nên rất muốn tìm hiểu xem lương thưởng ở nhg nơi này thế nào, mong các bố mẹ giúp ạ