Cả nhà có ai đầu tư vào khu này ko cho mình hỏi thăm với. Tại sao lại ký hợp đồng với thứ cấp mà ko được ký thẳng với Lilama Hà nội nhỉ, ko hiểu có vấn đề gì ko.