Mình chót mua 1 căn thuộc CT 25T, bây giờ lo quá, mọi vốn liếng tích cóp nằm cả ở đấy. Các bạn cho minh tham gia hội để đòi quyền lợi với