Công ty em đang tính làm thủ tục chấm dứt hoạt động VPDD, e đã vào trang web sở công thương Đồng Nai tìm nhưng không vào được, các bạn có biễu mẫu chấm dứt hoạt động VPDD thì cho e xin với. Xin cảm ơn rất nhiều! Nếu có thể vui lòng gửi vào email của em: hoa_banglang2107@yahoo.com. Thanks các bạn!