có mẹ nào bán hàng trên facebook chưa cho em chút kinh nghiệm với ạ