cheff,...thực tình là mình có đăng kí 1 xuất tại khu c của gleximco đã lâu không có thông tin gì ,nhà cứ mãi đi thuê thế này thì sốt ruột lắm có mẹ nào có thông tin về gleximco thì chia sẻ với,cảm ơn các mẹ nhiều