mọi người giúp mình nhé, mình muốn hỏi có ai biết về thủ tục nhập khẩu hàng rác tái chế (hàng tạm nhập tái xuất) cho mình xin kinh nghiệm, mình đang muốn làm mảng này nhưng ko biết thủ tục như thế nào.


cảm ơn mọi người