JRFX là nhà môi gii ngoi hi ni tiếng được thành lp vào năm 2010, chuyên cung cp cho khách hàng dch v cht lượng cao nht, h tr k thut và tri nghim giao dch. Vi hơn mười hai năm kinh nghim trong th trường tài chính, JRFX được coi là mt trong nhng công ty môi gii Forex tt nht trên thế gii.JRFX cung cp cho các nhà đầu tư vô s sn phm đầu tư và tài chính như tin t, ngoi hi, kim loi quý, CFD, ch s và c phiếu. Trong s đó, CFD là mt trong nhng phương thc đầu tư ph biến nht đối vi các nhà đầu tư, vy CFD trên nn tng JRFX là gì? Nhà đầu tư có th tham gia giao dch bng cách nào?

CFD trên nn tng JRFX là gì

CFD là công c giao dch ph biến nht mà các nhà đầu tư đã nghe nói đến, còn được gi là CFD(Contract For Difference). Đối tượng giao dch ca CFD v mt lý thuyết có th là tt c nhng th có giá th ni, bao gm ch s chng khoán ca các quc gia khác nhau, ngoi hi, hp đồng tương lai, c phiếu, kim loi quý và các hàng hóa khác.

hình ảnh

Nn tng JRFX CFD(www.jrfx.com/?307)ch yếu đề cp đến CFD kim loi quý, ch yếu bao gm vàng giao ngay và bc giao ngay và các sn phm đầu tư kim loi quý khác, vi ngưỡng đầu tư thp, giao dch T + 0 trong 24 gi, giao dch hai chiu, giao dch đòn by ký qu và hot động đơn gin và các li thế, không ph thuc vào kim loi quý Bt k xu hướng giá biến động như thế nào, các nhà đầu tư có thđược cơ hi kiếm li t th trường.

Làm thế nào để nhà đầu tư có th tham gia giao dch CFD?

Các nhà đầu tư có th đăng ký tài khon giao dch cá nhân thông qua JRFX. Ch vi mt tài khon, h không ch có th đầu tư vào CFD mà còn có th giao dch ti sáu th trường ln trên toàn cu. Để cho phép các nhà đầu tư tham gia giao dch, JRFX cũng cung cp min phí ti xung nn tng giao dch MT4. Là mt trong nhng nn tng giao dch ph biến nht trên thế gii, MT4 có ưu đim là hot động đơn gin và thc tế. Các li thế khác bao gm nhiu công c phân tích tích hp phong phú và cng đồng đang phát trin, cho phép bn d dàng và t do thêm các ch báo không gii hn và các chiến lược giao dch t động, tr thành tr th đắc lc cho các nhà đầu tư để hin thc hóa li nhun đầu tư.

Trên đây là câu tr li cho câu hi CFD là gì trên nn tng JRFX, để biết thêm kiến thc v đầu tư CFD, bn cũng có th tìm hiu v nó trên nn tng JRFX.