Chuyện là em có thời gian nên muốn làm gì đó có thu nhập. Các chị chia sẽ ít kinh nghiệm online với ạ?