Các bố, các mẹ hay giao dịch về bất động sản cho em vài địa chỉ của các sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội với ạ. Em đang muốn tìm hiểu để giao dịch qua sàn. Cảm ơn các bố, các mẹ nhiều!