Em gái mình đang chuẩn bị mở cửa hàng bán hoá mỹ phẩm, có mẹ nào biết nguồn hàng cung cấp các loại mỹ phẩm cho mình địa chỉ nhé. Minh xin đa tạ nhiều nhiều :1: :6: :8: