Em tên Kim. Hiện tại e có xưởng may ở quận 12, HCM. Bên em gia công tất cả mặc hàng trẻ em, sơ sinh và người lớn cao cấp trong nước. Em đang tìm nguồn hợp tác sản xuất xuất khẩu đi nước ngoài. Mong mọi người ai đag có nhu cầu thì có thể cho em cơ hội để hợp tác ạ.