Mình cần đặt 5.000 túi vải không dệt, in màu cán màng bóng một mặt. Bố mẹ nào biết chỉ giúp mình với nhé.


Mình cám ơn nhiều!


YM: aqsavn


:Rose::Rose::Rose::Rose: