Tôi đang cần mua cổ phần của trường tiểu học hoặc cấp 2 hoặc liên cấp 1-2 ở nội thành Hà Nội, ai biết bảo tôi nhé. Vì hiện nay các trường mở ra làm ăn kém muốn bán đi, chúng tôi muốn mua lại để gây dựng thành trường chất lượng cao, ai biết chỗ nào bán làm ơn bảo tôi nhé. Cám ơn đá đọc tin.