M đang cần mầu hợp đồng chăm vườn giùm cho anh trai. Anh trai m có khoảng 4ha đất nông nghiệp, a không có thời gian chăm sóc, nên nhờ gia đình m chăm. a sẽ đầu tư: cây giồng, phân bón. còn m đầu tư công, đồ dùng phục vụ cho việc trồng trọt. cuối năm thu hoạch sẽ ăn chia theo tỷ lệ 4(mình):6( anh trai). m chẳng biết làm hợp đồng như thế nào cả.


Vậy, bạn nào có mẫu hợp đồng có nội dung như trên, hoặc biết cách làm mậu hợp đồng đó, chỉ cho m với nhé!


cảm ơn mọi người trước