Mình có việc này rất khẩn cấp cần các bố và các mẹ tư vấn mình giúp nhé :


Công ty mình là một công ty nước ngoài . Hiện nay công ty đang có xu hướng cho một số người nghỉ việc nhưng họ thường dùng cách là điều chuyển đến một vị trí khác để ép mình tự xin nghỉ .Mình muốn hỏi nếu trong trường họ điều chuyển vị trí làm việc khác với vị trí ghi trong hợp đồng lao động thì đúng hay sai,và nếu mà có thỏa thuận thì làm thế nào thì mình sẽ có lợi nhất .


Còn nếu trong trường hợp họ tự chấm dứt hợp đồng lao động với mình thì mình sẽ được bồi thường như thế nào.


Các trường hợp điều chuyển và chấm dứt hợp đồng thì làm như thế nào sẽ được gọi là đúng luật.


Mình rất cần câu trả lời sớm vì ngày mai có thể công ty sẽ có những hành động đối với bộ phận mình.


Cám ơn các bố các mẹ trước nha.