Mọi người đang chăm sóc khách hàng của mình như nào ạ.


Có cách nào chăm sóc khách hàng cách tự động và tối ưu cách tốt nhất không ạ