Em đang bị ngân hàng thúc ép ký lại lãi suất mới dù chưa tới thời gian đáo hạn hợp đồng. Có mẹ nào bị giống em thì chia sẻ cho em tý kinh nghiệm với. Chiều nay em bực mình cái thái độ của cô nhân viên NH quá thể. :Sad: