chả là em đang định thi cao học đọt tháng 8/2012, nhưng hiện nay em đang rảnh rỗi nên muốn đi ôn tù bây giờ, mẹ nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo giùm em với ạ. em xin cám ơn