Chào các mẹ.


Các mẹ cho hỏi nhu câu mua quân áo, thời trang trên mạng như thê nào ?


Mong đc giúp đỡ.


Thanks