BBNC - CHÚNG TÔI LÀ AI


Khi mà kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn mở cửa và giao thương với quốc tế, thì cũng là lúc mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải khẳng định mình nhiều hơn nữa trên thương trường. Gia tăng sức cạnh tranh, tăng cường hình ảnh thương hiệu, củng cố chất lượng sản phẩm, kết nối sức mạnh cộng đồng… là những gì mà một doanh nghiệp luôn nghĩ đến và mong muốn thực hiện sao cho hiệu quả nhất.
Sau nhiều trăn trở, làm thế nào để kết nối các doanh nghiệp để tạo nên một cộng đồng có tính cạnh tranh, lại có thể tương trợ cho nhau, Chủ tịch Trần Quốc Phúc đã quyết định thành lập Tổ chức Kết nối Kinh doanh và Phát triển Thương hiệu BBNC.

BBNC - chúng tôi là ai?
BBNC là viết tắt của bốn nền tảng cốt lõi: BRAND - BUSINESS - NETWORK - CONNECTING.


Tổ chức Kết nối Kinh doanh và Phát triển Thương hiệu BBNC là tổ chức dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên lãnh thổ Việt Nam. Các doanh nghiệp này có cùng đối tượng khách hàng với nhau, không cạnh tranh trực tiếp với nhau và sẵn sàng tương trợ trong quá trình kinh doanh. Khi tham gia vào tổ chức BBNC, các doanh nghiệp sẽ trở thành thành viên của một Tổ chức Kết nối Kinh doanh và Phát triển Thương hiệu độc đáo, để mở rộng mạng lưới kết nối, tìm thêm cơ hội kinh doanh và gia tăng sức cạnh tranh của chính mình, đồng thời góp phần hỗ trợ và xúc tiến sự phát triển bền vững của thương hiệu.
BBNC được thành lập từ đầu năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại đang hoạt động với chi hội (Gọi là BB – nghĩa là Brand and Business) đầu tiên gồm hơn 20 hội viên, là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và có chung đối tượng khách hàng.
Tổ chức Kết nối Kinh doanh và Phát triển Thương hiệu BBNC hoạt động theo quy chế rõ ràng, với các hoạt động định kỳ và thường xuyên, (mời xem thêm mục Hoạt độngcủa BBNC), với các mục đích:
Xúc tiến thương hiệu hội viên, thông qua các hoạt động tư vấn và hỗ trợ
Gia tăng doanh số bán hàng, bằng hình thức hỗ trợ và giới thiệu của các thành viên BBNC trong cùng BB và các thành viên thuộc BB khác
Phát triển doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh, nhờ vào các hoạt động training thường xuyên của BBNC, cung cấp kiến thức cần thiết cho hội viên; cũng như nhờ vào mạng lưới kết nối doanh nhân vững chắc
Mở rộng thị trường, bằng việc kết nối mạng lưới khách hàng của các hội viên với nhau, bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Các doanh nghiệp cùng BB trở thành khách hàng của nhau, và giới thiệu khách hàng cho nhau, mở rộng thị trường cho từng hội viên.
Liên kết thương mại bền vững, với mỗi BB từ 20 - 70 thành viên, hẳn là hội viên sẽ tìm thấy điểm tương đồng và tạo dựng được những mối quan hệ đáng giá, trong kinh doanh cũng như trong tình bằng hữu
✔ Bằng các hoạt động của mình, BBNC tạo cơ hội cho hội viên mở rộng mạng lưới khách hàng và gia tăng gấp nhiều lần mạng lưới của mình. Mỗi BB sẽ thiết kế các chương trình sự kiện lớn, từng hội viên sẽ giới thiệu khách hàng của mình cùng tham gia sự kiện. Một không gian mở, cơ hội để doanh nghiệp kết nối cùng cộng đồng, và tiếp cận khách hàng mục tiêu, mở rộng mạng lưới và thâm nhập thị trường tốt hơn.
Tổ chức Kết nối Kinh doanh và Phát triển Thương hiệu BBNC - nơi để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tụ hội và tạo ra những giá trị kết nối cộng đồng, tăng sức cạnh tranh, hỗ trợ kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững.Nguồn : bbnc.vn