Bạn nào có kinh nghiệm cho mình tí lời khuyên nhá, mình lơ ngơ chả biết gì.