cho e hỏi cả nhà cái mục mua bán cổ phiếu OTC ngày trước giờ còn hoạt động không nhỉ, e đang muốn bán cổ phiếu TCB và VPB