Em đang muốn tham khảo các mẫu hợp đồng của các Khách sạn gửi cho các văn phòng du lịch, có bao gồm các điều khoản về giá cả, commission, thời vụ mùa cao điểm, thấp điểm,...


Anh chị nào có cho em xin tham khảo nhé!


Em cảm ơn!:Rose: