Em muốn hè này xin làm thực tập sinh cho dự án phi chính phủ nào đó. Các chị và các mẹ có gợi ý gì giúp em với ạ. :x