Mình đang có nhu cầu vay mua lại căn hộ cũ thiếu khoảng 250 triệu trong thời gian 10 năm.


Mình làm nhà nước, đã biên chế, lương của 2 vợ chồng là khoảng 11 triệu/tháng.


Mình cần mọi người tư vấn là nên vay ngân hàng nào với lãi suất thấp nhất, thủ tục và hồ sơ như thế nào?


Nên chọn hình thức trả tiền vay như thế nào để có lãi suất vay thấp nhất và ổn định vậy?


Một là trả cố định, chẳng hạn người vay sẽ trả đều đặn 10 triệu đồng/tháng trong suốt 180 tháng, không thay đổi.


Hai là trả lãi theo dư nợ gốc giảm dần: lúc đầu người vay trả rất nhiều nhưng giảm dần tới cuối kỳ.


Xin cảm ơn trước.