Có mẹ nào dùng mỹ phẩm tọp white chua. Sản phẩm này có phải kem trộn không vvaayj