Có ai giảm cân bằng trà bí đao không cho e xin ít kinh nghiệm với ạ