Có ai giảm cân bằng trà bí đảo khen chó e xin ít kính nghiệm với ạ