Mình đang tổ chức tại nhà cho con mình một lớp học tiếng Anh có thày giáo bản xứ; nhưng cũng không biết được mình có khả năng tổ chức được lớp học được bao lâu nữa vì thực sự chưa có kinh nghiệm. Mình chỉ có một tâm huyết là con mình phải được đảm bảo học tiếng Anh chuẩn và có kỹ năng, phản xạ và tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Phương châm đề ra là phải hiệu quả cao và chi phí ít nhất. Các mẹ nào có kinh nghiệm cho mình xin một ít nhé! Để lớp ở nhà của mình duy trì ít nhất cho đến khi con mình hết cấp 1 (giờ con mình học lớp 2).