Mình đang định cho con tham gia lớp học tiếng anh bắt đầu từ hè này nhưng từ bản thân mình học ngoại ngữ từ cấp 3 đến đại học mà cuối cùng vẫn I tờ mít. Vì vậy mình muốn nhờ mọi người tư vấn, gop góp kinh nghiệm cùng chia sẻ những sai lầm từng mắc phải khi học ngoại ngữ để từ đó rút kinh nghiệm cho thế hệ các bé tiếp thu được ngoại ngữ tốt hơn bọn mình.