Tôi có 2 bé, bé lớn đang học lớp 2, bé nhỏ gần 2 tuổi. Cả tôi và bố bọn trẻ đều gần như không biết gì về Tiếng Anh cả, vậy muốn con giỏi TA thì phải làm thế nào?