Thưa chuyên gia!


Cháu nhà em dưới 4 tuổi, cháu chưa được làm quen với tiếng anh bao giờ, ba mẹ cháu cũng không biết anh văn.


Bây giờ mẹ cháu cũng muốn cho cháu làm quen với tiếng anh trước khi cho cháu vào học, vậy mẹ phải mua sách và đĩa gì cho cháu học trước?


Mong nhận lời hướng dẫn từ chuyên gia rất nhiều, xin cám ơn!