Nhà tôi cách sg đúng ở km25.đường từ QL1 vào nhà đường đá lổm chổm.Hiện tại tôi đang tìm 1 chiếc xe vừa đẹp vừa bền chịu được con đường tôi đi hằng ngày.Hôm qua tôi nhờ em trai chở đi mua xe vì sắp đến sn lần tứ 1 của con trai.xe mà tôi đang phân vân là click _lead_attila alizabeth.khi nghe đến 3 loại xe này thì em tôi nói đường nhà tôi đi xe tay ga sẽ mau hư.tôi lại phân vân không muốn mua xe nửa.mua xe đi mau hư thì mua làm gì?Người "nông thôn"như tôi biết khi nào đc đi xe tay ga ?Không phải riêng tôi ai cũng vậy ngoài kiểu dáng yêu thích người ta còn quan tâm đến độ bền và tiết kiệm xăng nửa.