Tôi sợ mùi sữa dành cho bà bầu. Xin chuyên gia cho biết tôi có thể dùng sữa tươi thay thế?