Nhiều mẹ mang bầu bị nghén lắm, không ăn uống gì được. Để cung cấp đủ nhu cầu cho bé trong bụng thì nên bổ sung gì?