Mình được nhiều người khuyên là trong thời gian mang bầu nên uống nước dừa. Như vậy rất tốt cho cả mẹ và bé. Xin hỏi chuyên gia như vậy có đúng không?@};-