Dạo trước mình đọc trên mạng cách làm sữa chua nhưng mình làm theo nó không ngon lắm. Các mẹ có công thức gì không chia sẻ cho e với