Em sinh hai đứa đều bị đơ tử cung. Xin các chuyên gia cho biết đây là triệu chứng gì? Có phải lần sinh nào cũng bị như vậy không? Cần phải lưu ý gì với những người mẹ bị căn bệnh này khi sinh?