Cả nhà ơi,


Theo cả nhà, chúng ta nên bảo quản sữa chua tốt nhất ở môi trường nào? Thời gian lưu trữ tối đa tốt nhất là bao lâu?