Em mới cấn thai nhưng mấy hôm nay cứ bị ho, không dám uống thuốc, chỉ dám ngậm tắc chưng đường phèn, như vậy có tốt không? Nếu không hết thì phải làm sao?