Các mẹ ơi,Có một nhận định như sau:"Ăn sữa chua vào buổi tối thường không có tác dụng lại hao phí. Theo các mẹ, nhận định trên là đúng hay sai?"Theo bạn, điều đó đúng hay sai và vì sao?