mọi người ai đã xài qua sản phẩm này chưa... xin cho mình ý kiến thực tế vớihttp://bestbuy.com.vn/v-h2o-turbo.htmlđang tính mua mà phân vân ko biết xài ok ko