Chào mọi người. Nhà mình mới mua cái máy lọc nước AO Smith nho nhỏ để đảm bảo nước sử dụng cho các thành viên trong gđ. Mình muốn xin tư vấn về cách giữ gìn loại sản phẩm này để được bền ạ. Bao lâu nên thay thế một lần ạ ?