Các mẹ oi.


Hôm qua em moi' mua cai nồi đất diện để nấu cháo cho bé, tiện lam, lai rẻ nua, co 25 $ thoi, khoang chung 230.000 VND. Nồi này bằng đất, cắm diện, xào thị, bỏ vào nồi, cho gạo, cho nước, chừng 2h la cháo nhừ lam, thịt mềm oi la mềm. Em nghi neu me nào co bé lớnth mua nồi to hơn, khoang 49$. Sau này dùng làm nồi để kho tộ thì bá cháy. Me nao muốn mua thi em đâay mua giúp cho.