Chào cả nhà, số là e mới tậu được con SH mà sắp tết rồi nên sợ sơ sảy là đi toi. Bác này có bít chỗ nào bán khóa chống trộm không, chỉ giúp với. Để ăn tết thoải mái!! Xin cám ơn