em đang muốn thêu một bức tranh ngựa để treo ở nhà nhưng mà em chưa thêu bao giờ nên không biết thêu của Dielianhua, Pinkoo, Line,...cả. Em cũng đã đi xem ở cửa hàng trah thêu chữ thập 14 Tô hiệu Hà đông ở đó có rất nhiều mẫu tranh ngựa đẹp. Bố mẹ nào có king nhiệm chọn tranh giúp em với ạ


- YZ507, bát mã truy phong, 188x70 cm, giá 949.000đồng.( chưa triết khấu).


- DLH A854, mã đáo thành công, 171x68 cm, 698.000 đồng


- DLH A854, mã đáo thành công, 171x68 cm, 698.000 đồng