Mình có đầu máy may con bướm, nhưng chân và bà để lâu đã hỏng. Có mẹ nào còn bàn bà chân bàn thanh lý cho mình với!!!!


Cám ơn các mẹ!