Em là dân kỹ thuật, hiện đang đi lắp đặt bảo trì máy lọc nước. Thấy người dân họ thắc mắc, kiến nghị nhiều thành ra chính em cũng ngộ ra được rất nhiều kinh nghiệm và thành thục hơn. Nhưng những gì em từng gặp là một phần quá nhỏ, nay lên cộng đồng mạng, hi vọng sẽ thu hoạch được nhiều hơn !


Tks các bác !