Số em siêu đen nên mai đi bốc biển số xe run quá các chị ạ, nhỡ bốc 49-53 thì chớt dở. các chị các bạn trong group ai có mẹo nào để bốc được biển số xe số đẹp không ạ thì chỉ em với T.T